Завхан аймгийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2023 оны гэрээний хагас жилийн үнэлгээ