Даргын тушаал

НэрБаталсанДугаарФайл
Хариуцлагатай жижүүл томилон ажлуулах тухай2019-12-27А/41Үзэх
Аймгийн хэмжээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 2020-2021 онд ашиглах орны дээд хязгаар батлах тухай2019-12-23А/40Үзэх
Тав хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдэл, амьгүй төрөлт, гэрийн эндэгдэлийг магадлан хэлэлцэх тухай2019-12-23А/39Үзэх
Тушаал хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай2019-12-20А/38Үзэх
0-5 хүртлэх насны хүүхдийн гэрийн идэвхтэй эргэлтийн журам батлах тухай2019-12-17А/37Үзэх
Байгууллагын дэргэдэх эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай2019-12-02А/36Үзэх
Илрүүлэг үзлэг зохион байгуулах тухай2019-10-29А/35Үзэх
Шагнаж урамшуулах тухай2019-06-07А/24Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг байгуулах тухай2019-05-13А/23Үзэх
Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай2019-04-29А/22Үзэх
Баг байгуулан ажиллах тухай2019-04-24А/20Үзэх
Шагнаж урамшуулах тухай2019-04-19А/21Үзэх
Журам батлах тухай2019-04-18А/17Үзэх
Ажлын хэсэг томилох тухай2019-03-20А/16Үзэх
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тариф батлах тухай2019-03-06А/12Үзэх