Статистик мэдээ

НэрБаталсанДугаарФайл
Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн сарын товч мэдээ /2022 оны 5 сар/2022,065Үзэх
Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн сарын товч мэдээ /2022 оны 4 сар/2022,054Үзэх
Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн сарын товч мэдээ /2022 оны 3 сар/2022,043Үзэх
Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн сарын товч мэдээ /2022 оны 2 сар/2022,032Үзэх
Хүн амын өвчлөл эндэгдлийн сарын товч мэдээ /2022 оны 1 сар/2022,021Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2021 он/20222021Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2020 он/20212020Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2019 он/20202019Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2018 он/20192018Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 он/20182017Үзэх
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд /2016 он/20172016Үзэх
Завхан улирлын мэдээ 2019.32019-09-153Үзэх
Завхан улирлын мэдээ 2019.22019-06-152Үзэх
Завхан улирлын мэдээ 2019.12019-03-151Үзэх
Завхан сарын мэдээ 2019.102019-11-0110Үзэх