Засгийн газрын тогтоол

НэрБаталсанДугаарФайл
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах гүйцэтгэлийн зорилт шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тайлан гаргах201937Үзэх
Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал201922Үзэх
2019 оныг “иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгох тухай201923Үзэх
Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам201933Үзэх