Шилэн данс

НэрБаталсанДугаарФайл
ЭМГ-н 2022 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022.06.195Үзэх
ЭМГ-н 2022 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022.05.0605Үзэх
ЭМГ-н 2022 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022.04.056Үзэх
ЭМГ-н 2022 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022.03.1005Үзэх
ЭМГ-н 2022 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022.02.1004Үзэх
2022 оны худалдан авах үйл ажиллаганы төлөвлөгөөа2022-01-1101Үзэх
2022 оны батлагдсан төсөв2022-01-1101Үзэх
2021 оны 12-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2022-01-1112Үзэх
2021 оны 10-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2021.11.0710Үзэх
2021 оны 7-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2021.08.107Үзэх
Төлбөр барагдуулах тухай2021.11.160Үзэх
Санхүүгийн хяналт2021.05.270Үзэх
2021 оны батлагдсан төсөв2021.01.01A/00Үзэх
2021 оны 8-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2021.08.078Үзэх
2021 оны 6-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2021.07.076Үзэх