Шилэн данс

НэрБаталсанДугаарФайл
2020 оны 12-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2021.01.0712Үзэх
2020 оны 11-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.12.0511Үзэх
2020 оны 10-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.11.0110Үзэх
2020 оны 9-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.10.059Үзэх
2020 оны 8-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.09.0909Үзэх
2020 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.08.107Үзэх
2020 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.07.096Үзэх
2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.06.125Үзэх
2020 оны 4-н сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020,05,104Үзэх
2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.04.0403Үзэх
2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.03.0702Үзэх
2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.02.0801Үзэх
Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны батлагдсан төсвийн хуваарь2020-01-2801Үзэх
ЭМГ-ын 2020 оны батлагдсан төсөв2020-01-0601Үзэх
2019 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020-01-0312Үзэх