Шилэн данс

НэрБаталсанДугаарФайл
2020 оны 8-p сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.09.0909Үзэх
2020 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.08.107Үзэх
2020 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.07.096Үзэх
2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.06.125Үзэх
2020 оны 4-н сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020,05,104Үзэх
2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.04.0403Үзэх
2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.03.0702Үзэх
2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020.02.0801Үзэх
Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны батлагдсан төсвийн хуваарь2020-01-2801Үзэх
ЭМГ-ын 2020 оны батлагдсан төсөв2020-01-0601Үзэх
2019 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2020-01-0312Үзэх
2019 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2019-12-0211Үзэх
2019 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2019-11-1110Үзэх
2019 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2019-10-0309Үзэх
2019 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2019-09-0208Үзэх