Завхан аймгийн ковидын нөхцөл байдал 2021/04/21 12:30 цагийн байдлаар

Завхан аймгийн ковидын нөхцөл байдал 2021/04/21 12:30 цагийн байдлаар