Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө