Коронавирус эд зүйлсийн гадаргуу дээр хэр удаан амьдрах чадвартай вэ?