Хүсэлт

ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМАНД ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАСАН 5 ИРГЭНЭЭС 3 ХҮНИЙ PCR ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ "ЭEРЭГ" ГАРЧ КОРОНАВИРУСНИЙ ХАЛДВАРТАЙ НЬ БАТЛАГДСАНТАЙ холбоотойгоор мэргэжлийн байгууллагын тандалт судалгааны ажил явагдаж байгаа учир ИРГЭДИЙГ биднээс барьцаа мэдээлэл шаардалгүйгээр тандалтад оролцож тандалт хийж буй мэргэжилтэнтэй зохистой харьцан хамтран ажиллахыг хүсье.