Хүн амын 40,7% нь амны хаалтаа буруу зүүж байна.

Хүн амын 40,7% нь амны хаалтаа буруу зүүж байна.
Жишээлбэл хамраа ил гаргаж, хамар амаа дарахгүй гэх мэт.
Амны хаалтаа буруу зүүснээр таны халдвар авах эрсдэл нэмэгдэнэ.