#Хачиг хаана байдаг вэ?

👉 Хачиг нь өвлийн улиралд мал амьтны бие, өвс ургамал, газрын хөрсөнд ичдэг.
👉 Хавар дулаарахад ил гарч өвс ургамлаар дамжин хүн, мал, амьтны биед асаж, шимэгчилдэг.