ДЭМБ антибиотикийн зохистой хэрэглээ

Антибиотикийн эрин дуусаж байна. Хүн, амьтны антибиотикийн хэтрүүлэн хэрэглээ эмэнд тэсвэртэй байдал руу хөтөллөө. ДЭМБ нянгийн эсрэг эмийн зөв, зохистой хэрэглээг дэмжих, мэдлэгийг сайжруулахаар байгууллага, хувь хүн бүртэй хамтран ажиллаж байна